3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporumuz ve Özet Sunumu PDF Yazdır e-Posta

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı (ÇDP)'ında 3. Köprü Projesi'nin yapımına imkan tanımak amacıyla yapılan plan notları değişikliği ve 3. Köprü Projesi'nin halihazır haritalara işlendiği bir ulaşım planı niteliği taşıyan 1/25.000 Ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. çevre yolu ve bağlantı yolları dahil) planı, 1 Eylül 2010'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılarak bu konudaki gündemi de yeniden hareketlendirmiştir.


Uzun süreden beri kamuoyunu ve kent gündemini meşgul eden İstanbul Boğazı'na üçüncü bir karayolu köprüsü ve bağlantı yollarının yapımına dair "3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu"muzu bu anlamlı zamanda ve anlaşılır, bilimsel ve kent gerçeklerine dayalı yalın dili ve çözüme dönük yapıcı değerlendirmeleriyle ilgi ve paylaşımınıza sunuyoruz.


Eleştiri, öneri ve yeni katkılara açık bir nitelikle sunduğumuz bu rapor çalışması, başta TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi'nin mesleki bilgi birikimi ve kaynakları kullanılarak ve meslek odamız bünyesinde kurulan 3. Köprü Çalışma Komisyonu'nun katkıları ile hazırlanmıştır. Ayrıca bilimsel anlamda güvenilir çok sayıda yazılı ve görsel kaynaktan, 3. Köprü Projesi'ne ilişkin benzer çalışma ve birikimlerden yararlanılarak oluşturulan rapor, gerek yazıya geçirilmesi gerekse bilimsel değerlendirmeler ve eleştiri süzgecinden geçirilmesi sürecinde katkı koyabilen tüm kişi ve kurumların ortak üretimini ve katılımcılığını da ifade etmektedir.


İstanbul'un ulaşım probleminin kaynağının yeni bir köprü ihtiyacında olup olmadığını bilimsel bir yaklaşım ve savunulabilir bir dille ortaya koymaya çalışan bu rapor çalışması, gerek ulaşımda yaşanan problemlere kapsamlı bir sistem yaklaşımı ile çözüm getiren, gerekse boğaz geçişlerinde yeni karayolu köprüleri yerine daha ekonomik, daha adil, çevreye ve insan yaşamına daha duyarlı ve sürdürülebilir başka çözüm alternatiflerinin de varlığını ortaya koyan ortak bir iradenin ürünüdür.


Yapıldığı taktirde İstanbul'un geleceğini derinden etkileyecek bu projeye dair mesleki ve bu kentte yaşayan bir birey olarak kentli görüşünüzün, sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir yaşamı savunur nitelikte olması dileğiyle…


3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporumuz için tıklayınız.

Raporumuzun özet sunumu için tıklayınız.

 

 

Avrasya Tüneli Raporu

3. Köprü Raporu

XII. Dönem Çalışma Raporu

Taksim Dayanışması

Web

Facebook

Twitter

Şu anda 35 konuk çevrimiçi

Çalışma Yaşamı ve Özlük Haklarımız

Hukuk Danışmanlığı

Bilgilendirme Kitapçığı

SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB 3. İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU

Bize Ulaşın

Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. Başar Apt. No:30 Daire:6-7

Beşiktaş / İSTANBUL

e-Posta: spoist@spoist.org

Telefon: Tel:(0212) 275 43 67 & (0212) 288 99 60

Belgegeçer: Faks:(0212) 2729119